Undvik DotComDöden!

Från en som vet...

De senaste fem åren har jag arbetat på en DotCom-startup, dessa fem år har för mig varit något utav de mest lärorika och upphetsande i mitt arbetsliv. Vårt lilla företag expanderade explosionsartat och erbjöd många olika Webrelaterade tjänster. Vårt bolag växte och alla delaktiga kände stor glädje av projektets framgång. Men plötsligt sprack det och vi vaknade upp utan varken anställning eller pengar. För många av oss kom detta som en total chock, men vissa av oss anade det redan innan. Nu i efterhand vet jag både vad vi gjorde rätt och vad vi gjorde fel. Hade vi haft denna kunskap innan tvivlar jag inte en sekund på att projektet skulle stå på fötter. Genom att läsa denna text hoppas jag att du ska kunna undvika de värsta fallgroparna som kan uppstå.

Definiera din nisch och för en aggressiv marknadsföring.
Skaffa ett mål och en plan och håll dig sedan till den. Arbeta snabbt och bestämt, ställ ditt företag och er idé i rampljuset. Under åren bytte vi inriktning och prioriteringar flera gånger. Vi arbetade för långsamt med att marknadsföra de produkter som vi skapade och lyckades på så vis aldrig slå igenom 100% på marknaden.

Driv inte företaget gratis.
Genom att erbjuda massa gratistjänster/produkter skaffar man sig lätt en stor kundkrets. Risken med att ge bort för mycket gratis är att kunderna försvinner när man väl börjar ta betalt. Det är då bättre med en mindre avgift från början som eventuellt kan höjas vid senare tillfälle.

Bestäm er för en grundteknik och håll er sedan till den.
Genom att våra tjänster ökade i omfattning förändrades även kraven på dess arkitektur. Under åren böt vi arkitektur tre gånger. Detta ledde till internutbildningskrav och outsourcing för att kunna hantera ny teknik. Inte nog med att vi fick vidareutbilda oss, speciellt våra UNIX-baserade kunder blev minst sagt häpna när det krävdes att de skulle byta operativsystem och köpa diverse hårdvara för att kunna tillgodogöra sig våra tjänster.

Specifika uppgifter och god kommunikation.
De tre grundarna turades mer eller mindre om att styra företaget. De delaktiga i projektet hade inga specifika ansvarsområden och vid chefsbyten kollapsade ofta all insides kommunikation och många arbetstimmar och inkomster gick åt spillo. Genom att tidigt ge alla delaktiga ett eget specifikt ansvarsområde och för ett tydligt ledarskap.

Fokusera
Vi spenderade ofta dagar, veckor
och långa nätter på projekt som vi plötsligt ansåg vara fel och värdelösa, projekten skrotades och vi började på nya. Genom att avbryta många av projekten gick mycket tid och pengar åt spillo. Vi investerade exempelvis 1 000 000 dollar i ett systemprojekt som vi sedan ansåg vara föråldrat och skrotades därför innan vi ens testat det på marknaden.

Investera och lita på din anställda.
På vårt företag tilläts inte alla att delta på vissa möten, mycket på grund av rädsla för att företagshemligheter skulle läcka. Man litade helt enkelt inte på varandra. Genom att styrelsen och nyckelpersonerna inte litade helt på de anställda minskade även de anställdas förtroende för de överordnade. Men genom att släppa in alla och låta dem vara med och planera projekt och tjänster kommer moralen på företaget höjas.

Tur och timing.
Ett företag kan självklart inte endast förlita sig på tur, men en god ledare bör veta hur man skall utnyttja tiden till sin fördel och på så vis hamna längst fram i det främsta ledet, framför sina konkurrenter. Någonstans har jag hört följande, "Om du och ditt företag inte ligger minst sex månader framför era konkurrenter så är ni redan efter!". Jobba hårt och bestämt mot ett mål, tro på dig själv och ge aldrig upp...

Orginalartikeln är skriven av Kathy Pendracky och översatt med tillstånd av denne... Kontakta henne på, dhamu@access.hky.com.

Copyright (c) Citruz.nu 2000-2001