Artiklar
  Intervjuer
  Dokumentation
  Kurser
    Webbdesign
    JavaScript
    DHTML
    HTML
    CSS
    CGI
    XML
    ASP

  Forum
  Lag och Rätt
  Backup
  Färgverktyg
  Firewalls
  Ftp-klienter
  Ftp-servrar
  Html-editorer
  Länktestare
  Mailservrar
  Submiters
  Tillbehör
  Webläsare
  Webservrar
  Misc
  Skryt
  Nyheter
  Kontakta
  Om Citruz.nu
  Veckanssajt
     
"Webbyggarens smultronställe #1"

CITRUZ/KUNSKAP/ARTIKLAR/INTERNETS HISTORIA

Darpa och Arpanet
Under utvecklingen av det nya nätverket skapades en militär myndighet som fick namnet, Defence Advanced Research Projects Agency, DARPA. Men genom att vissa av de större universiteten i landet också anslutit sig till nätverket bildades ännu en grupp, Advanced Research Projects Agency NETwork, ARPANET. Vid denna tidpunkt var nätverket nationellt vidsträckt.

1969 bestämde sig fyra stora universitet att skapa ett nätverk mellan varandra, och så blev det. Nu började fler och fler forskare inse fördelen med att kunna skicka näst intill gratis mail och delta i intressanta diskussioner med andra likasinnade. Även militären insåg fördelarna med det nya sätt att komunicera på, de skapade då MILNET "MILitary NETwork".

När fler och fler började intressera sig för nätverket så ökade även antalet som ville ansluta sig. Nu stötte man på problem, de olika nätverken använde olika protokoll (språk). Man blev därför tvungen att skapa ett standardprotokoll. Detta släpptes i slutet av 1974 och fick namnet: "Transmission Control Protocol" (TCP). Nu hade man ett gemensamt protokoll plus att det inte fanns någon central punkt, detta ledde till att det blev enklare att ansluta sig till nätverket.

I och med att intresset växte i USA så började även omvärlden få upp ögonen och på 70-talet började NATO-länderna Norge och Storbritannien ansluta sig.

Redan vid denna tidpunkt (70-talet) fanns det ingen som kontrollerade vilka som anslöt sig till nätverket. Nätet hade blivit anarkistiskt och utan kontroll...

Man hade sedan ett tag tillbaka kunnat skicka brev(E-mail) mellan varandra. Men ropet efter att kunna skicka filer blev så stort att man bestämde sig för att råda bot på detta begär, man skapade därför FTP "File Transfer Protocol".

Nu började det dyka upp komersiella aktörer på nätverket. Dessa startade något som kom att kallas för TELNET.

Senare skapar KTH, SUNET "Swedish University NETwork". Detta nätverk knöts samman med NORDUNET "NORDic University NETwork". Och därifrån knyts det vidare man andra nätverk.

Bakåt

 

Uppåt
Framåt
Framåt

 

Copyright (c) 2000-2001 Citruz.nu | Kontakta | Om Citruz.nu |

Sophies Marsvin!
Trots att hamstrar är min personliga favorit gillar jag även marsvin... Kolla in Sopies sajt som handlar om just... Marsvin!

Att Notepada eller inte...
Om man inte behärskar HTML genom notepad, ska man då bry sig om att lära sig det eller ska man ta genvägen genom ett WYSIWYG-program som exempelvis Dreamweaver eller Frontpage?

Fem WebbVerktyg
Det finns program som kostar, sedan finns det sådana som inte kostar! Här är fem utmärkta gratisverktyg som kan komplettera webbyggaren.
  Underkonstruktion.nu
BETYG:
En användbar webbok om hur man lägger ut sin hemsida, webbismer, sajtanalyser och mycket annat matnyttigt!
Parachat
BETYG:
Otroligt populär chat med miljontals användare världen över. Otroligt enkel att använda (klipp och klistra-källkod!)
Flashfxp
BETYG:

Ett användarvänligt FTP program som stödjer resuming!