Webblaget

Ett schyst webbyggarteam...

Om en sajt skall utgöras av statisk information som inte behöver uppdateras allt för ofta kan arbetet ofta utföras av en enda webmaster. Men om sajtens innehåll behöver en mer frekvent uppdatering, kanske en gång per dag, flera gånger per dag eller kanske flera gånger per timme är det i de flesta fallen inte så bra att lägga allt ansvar på en enda person.

Vi ska nu gå igenom en bra sammansättning av ett arbetarlag för en liten eller medelstor Sajt. Detta är inga direkta regler utan snarare en fingervisning eller exempel på en bra sammansättning.

Projektledaren

Projektledaren skall fungera som navet i hela gruppen. Han skall samordna alla processer och se till att allting fungerar, han ska följa upp de olika individernas framsteg och fungera lite som en pappa som håller koll på sina barn. Kunskapsmässigt behövs inga djupare kunskaper inom varken mjuk eller hårdvara, men kunskap inom dessa områden är självklart en merit. En projektledare skall kunna uttrycka sig väl i både i tal och skrift, organisatoriska egenskaper är även det en stor fördel.

Webmastern

Ett par HTML-taggar och några javascript räcker inte särskilt långt för en seriös webmaster. Utöver att en webmaster bör ha storkoll på HTML så bör han även goda skrivfärdigheter eftersom det är han som kommer att skriva det mesta av den synliga texten på sajten. Beroende på projektets storlek kommer webmastern kanske även behöva fungera som en grafiker/webdesigner och i sådant fall krävs goda kunskaper inom de vanligaste bildhanteringsprogramen som exempelvis Adobe Photoshop, och Fireworks. Vidare kan kunskaper om olika webservrar (exempelvis Apache) vara bra, samt kunskaper inom databashantering (beroende på omständigheterna).

SSA (Server Side Ansvarig)

SSA ansvarar för utvecklingen av Server Side funktioner såsom databaser etc... Exempel på nödvändiga kunskaper är ASP, CGI, Active X och Java. SSA jobbar tillsammans med projektledaren för att på bästa sätt få fram ett anpassat system som är anpassat till kundens behov. SSA bör vara god analytisk förmåga och vara en god problemlösare.

Systemadministratör/hårdvarutekniker

Det spelar ingen roll hur väldesignad och innehållsrik en sajt är om den inte är stabil. Sysadmin ser till att serverlösningar, brandväggar etc fungerar som det är tänkt. Kunskap om plattformar som Win2K och UNIX är måsten, sedan bör det finnas kunskaper om Apace och olika typer av brandväggslösningar.

Webdesigner/grafiker

Som tidigare nämnts är en webdesigner/grafikansvarig att föredra om de rätta resurserna finns. Kunskaper inom photoshop och liknande är ett måste, sedan underlättas arbetet av kunskaper inom HTML för att bättre kunna förstå webmasterns förutsättningar.

Projektet

Alla inom samma projekt ska veta vad de ska göra och hur det ska göras, de ska vara självgående. Sedan är det projektledaren som har huvudansvaret att sköta kommunikationen inom gruppen. Genom att det finns en god kommunikation inom gruppen kommer arbetsgången bli optimal. Genom att alla i projektet är med redan på planeringsstadiet undviker man risken för missförstånd och felaktigheter etc...

En kompetens grupp som har bra kommunikation och en bestämd ledare/samordnade kan nå långt.

Copyright (c) Citruz.nu 2000-2001

 

001