<% Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Connect.Open "DSN=d2248-template;Password=@01#$befacpeijaagokgapkfabe" Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") Addera = "SELECT * FROM Veckanssajt ORDER BY ID DESC;" RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic %>
  Artiklar
  Intervjuer
  Dokumentation
  Kurser
    Webbdesign
    JavaScript
    DHTML
    HTML
    CSS
    CGI
    XML
    ASP

  Forum
  Lag och Rätt
  Backup
  Färgverktyg
  Firewalls
  Ftp-klienter
  Ftp-servrar
  Html-editorer
  Länktestare
  Mailservrar
  Submiters
  Tillbehör
  Webläsare
  Webservrar
  Misc
  Skryt
  Nyheter
  Kontakta
  Om Citruz.nu
  Veckanssajt
     
"Webbyggarens smultronställe #1"

Programering
Under denna kategori har vi sammanställt böker som handlar om allt från Javascript till ASP.


ACTIVE SERVER PAGES FÖR DUMMIES
Active Server Pages för Dummies lär dig hur du med hjälp av Microsofts Internet Information Server eller Personal Web Server enkelt skapar levande websidor som får besökarna att komma tillbaka, om och om igen. Skapa kompletta webbprogram för Internetutbildning och underhållning och anpassa dem efter användarnas önskemål! Med hjälp av enkla scriptspråk som VBScript eller JavaScript kan du snart skapa smarta webbsidor som anpassar sig efter användarens webbläsare, hur mycket klockan är, användarens personliga önskemål eller vad som helst!
Pris: 269kr på Pcexpress.se

PERLSCRIPT FOR ASP AND ADO
Liksom JavaScript och VBScript är ASP en mini version av ett större språk. Denna bok ger dig tips och olika exempel på tillämpningar av språker på din sajt.
Pris: 568kr på Akademibokhandeln.se

ACTIVE SERVER PAGES BIBLE
En komplett bok som täcker det mesta inom ASP som du ska veta , boken innehåller helt enkelt alt du behöver veta om ASP och vänder sig i första hand till vana användare.
Pris: 548kr på Akademibokhandeln.se

 

Copyright (c) 2000-2001 Citruz.nu | Kontakta | Om Citruz.nu |

<% RecSet.Close Addera = "SELECT * FROM artiklar ORDER BY ID DESC;" RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic %> <% RecSet.Close %> <% Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") Addera = "SELECT * FROM Kurser ORDER BY ID DESC;" RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic %> <% RecSet.Close %> <% Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") Addera = "SELECT * FROM Resurser ORDER BY ID DESC;" RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic %> <% RecSet.Close %> <% Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") Addera = "SELECT * FROM Filer ORDER BY ID DESC;" RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic %>
<% RecSet.MoveNext %>

"> <% Response.Write = RecSet("Överskrift") %>
<% Response.Write = RecSet("Text") %>

"> <% Response.Write = RecSet("Överskrift") %>
<% Response.Write = RecSet("Text") %>
 "> <% Response.Write = RecSet("Överskrift") %> .gif" width="13" height="13">
BETYG: <% betygfun = RecSet("Betyg") betygbad = 5 - betygfun Do until Tal => betygfun %> <% Tal = Tal + 1 Loop Tal = "1" Do until Tal => betygbad %> <% Tal = Tal + 1 Loop Tal = "1" betygfun = "0" betygbad = "0" %>
<% Response.Write = RecSet("Text") %>
"> <% Response.Write = RecSet("Överskrift") %> .gif" width="13" height="13">
BETYG: <% Dim fun Dim bad dim T Dim a Dim b dim ta fun = RecSet("Betyg") bad = 5 - fun Do until T => fun %> <% T = T + 1 Loop T = "" Do until Ta => bad %> <% Ta = Ta + 1 Loop Ta = "" fun = "" bad = "" %>
<% Response.Write = RecSet("Text") %>
" target="_blank"> <% Response.Write = RecSet("Överskrift") %>
BETYG: <% Dim x Dim y dim z dim z2 x = RecSet("Betyg") y = 5 - x Do until z => x %> <% z = z + 1 Loop z = "" Do until z2 => y %> <% z2 = z2 + 1 Loop z2 = "1" x = "" y = "" %>

<% Response.Write = RecSet("Text") %>
<% RecSet.Close Connect.Close Set Connect = Nothing %>