<% Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Connect.Open "DSN=d2248-template;Password=@01#$befacpeijaagokgapkfabe" Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") Addera = "SELECT * FROM Veckanssajt ORDER BY ID DESC;" RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic %>
  Artiklar
  Intervjuer
  Dokumentation
  Kurser
    Webbdesign
    JavaScript
    DHTML
    HTML
    CSS
    CGI
    XML
    ASP

  Forum
  Lag och Rätt
  Backup
  Färgverktyg
  Firewalls
  Ftp-klienter
  Ftp-servrar
  Html-editorer
  Länktestare
  Mailservrar
  Submiters
  Tillbehör
  Webläsare
  Webservrar
  Misc
  Skryt
  Nyheter
  Kontakta
  Om Citruz.nu
  Veckanssajt
     
"Webbyggarens smultronställe #1"

CITRUZ/KUNSKAP/LITTERATUR

Litteratur
Om man bara vill leka lite lätt så kan man nog testa sig till det mesta men om man vill bli seriös så bör man läsa sig till hur man gör, ett sett är att köpa böcker. Vi ha sammanställt en lista på bra och nyttiga böcker som går att köpa på olika butiker på nätet.

Programering
Här finns böcker som handlar om programering.

Handböcker
Här finns böcker som handlar om olika program som används när man skapar websidor.


Design
Här finns böcker som hjälper dig att bli en bättre designer.

 

Copyright (c) 2000-2001 Citruz.nu | Kontakta | Om Citruz.nu |

<% RecSet.Close Addera = "SELECT * FROM artiklar ORDER BY ID DESC;" RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic %> <% RecSet.Close %> <% Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") Addera = "SELECT * FROM Kurser ORDER BY ID DESC;" RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic %> <% RecSet.Close %> <% Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") Addera = "SELECT * FROM Resurser ORDER BY ID DESC;" RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic %> <% RecSet.Close %> <% Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") Addera = "SELECT * FROM Filer ORDER BY ID DESC;" RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic %>
<% RecSet.MoveNext %>

"> <% Response.Write = RecSet("Överskrift") %>
<% Response.Write = RecSet("Text") %>

"> <% Response.Write = RecSet("Överskrift") %>
<% Response.Write = RecSet("Text") %>
 "> <% Response.Write = RecSet("Överskrift") %> .gif" width="13" height="13">
BETYG: <% betygfun = RecSet("Betyg") betygbad = 5 - betygfun Do until Tal => betygfun %> <% Tal = Tal + 1 Loop Tal = "1" Do until Tal => betygbad %> <% Tal = Tal + 1 Loop Tal = "1" betygfun = "0" betygbad = "0" %>
<% Response.Write = RecSet("Text") %>
"> <% Response.Write = RecSet("Överskrift") %> .gif" width="13" height="13">
BETYG: <% Dim fun Dim bad dim T Dim a Dim b dim ta fun = RecSet("Betyg") bad = 5 - fun Do until T => fun %> <% T = T + 1 Loop T = "" Do until Ta => bad %> <% Ta = Ta + 1 Loop Ta = "" fun = "" bad = "" %>
<% Response.Write = RecSet("Text") %>
" target="_blank"> <% Response.Write = RecSet("Överskrift") %>
BETYG: <% Dim x Dim y dim z dim z2 x = RecSet("Betyg") y = 5 - x Do until z => x %> <% z = z + 1 Loop z = "" Do until z2 => y %> <% z2 = z2 + 1 Loop z2 = "1" x = "" y = "" %>

<% Response.Write = RecSet("Text") %>
<% RecSet.Close Connect.Close Set Connect = Nothing %>