Citruz.nu  Webbyggarens smultronställe #1 Om Citruz.nu
Skryt
Kontakta oss
Länka till Citruz.nu
 
 

  Startsidan
  Kunskap
Artiklar
Intervjuer
Dokumentation
Forum
Lag och rätt
Kurser
  HTML
  DHTML
  XML
  ASP
  PHP
  CGI
  CSS
  Webdesign
  Javascript

 Resurser
Sponsorer
Bannerbyten
CGI
Forum
Gästböcker
Hotell
Javascript
Nyhetsbrev
Omdirigering
Promotion
Räknare
 Filarkiv
Backup
Färgverktyg
Firewalls
Ftp-klienter
Ftp-servrar
Html-editorer
Länktestare
Mailservrar
Submiters
Tillbehör
Webläsare
Webservrar

 
Du.är.här:
CITRUZ/KUNSKAP/ARTIKLAR/UNDVIK.DOTCOMDÖDEN

Skriv ut artikeln

Från en som vet...

De senaste fem åren har jag arbetat på en DotCom-startup, dessa fem år har för mig varit något utav de mest lärorika och upphetsande i mitt arbetsliv. Vårt lilla företag expanderade explosionsartat och erbjöd många olika Webrelaterade tjänster. Vårt bolag växte och alla delaktiga kände stor glädje av projektets framgång. Men plötsligt sprack det och vi vaknade upp utan varken anställning eller pengar. För många av oss kom detta som en total chock, men vissa av oss anade det redan innan. Nu i efterhand vet jag både vad vi gjorde rätt och vad vi gjorde fel. Hade vi haft denna kunskap innan tvivlar jag inte en sekund på att projektet skulle stå på fötter. Genom att läsa denna text hoppas jag att du ska kunna undvika de värsta fallgroparna som kan uppstå.

Definiera din nisch och för en aggressiv marknadsföring.
Skaffa ett mål och en plan och håll dig sedan till den. Arbeta snabbt och bestämt, ställ ditt företag och er idé i rampljuset. Under åren bytte vi inriktning och prioriteringar flera gånger. Vi arbetade för långsamt med att marknadsföra de produkter som vi skapade och lyckades på så vis aldrig slå igenom 100% på marknaden.

Driv inte företaget gratis.
Genom att erbjuda massa gratistjänster/produkter skaffar man sig lätt en stor kundkrets. Risken med att ge bort för mycket gratis är att kunderna försvinner när man väl börjar ta betalt. Det är då bättre med en mindre avgift från början som eventuellt kan höjas vid senare tillfälle.

Bestäm er för en grundteknik och håll er sedan till den.
Genom att våra tjänster ökade i omfattning förändrades även kraven på dess arkitektur. Under åren böt vi arkitektur tre gånger. Detta ledde till internutbildningskrav och outsourcing för att kunna hantera ny teknik. Inte nog med att vi fick vidareutbilda oss, speciellt våra UNIX-baserade kunder blev minst sagt häpna när det krävdes att de skulle byta operativsystem och köpa diverse hårdvara för att kunna tillgodogöra sig våra tjänster.

Specifika uppgifter och god kommunikation.
De tre grundarna turades mer eller mindre om att styra företaget. De delaktiga i projektet hade inga specifika ansvarsområden och vid chefsbyten kollapsade ofta all insides kommunikation och många arbetstimmar och inkomster gick åt spillo. Genom att tidigt ge alla delaktiga ett eget specifikt ansvarsområde och för ett tydligt ledarskap.

Bakåt

 

Uppåt
Framåt

 

Copyright © Baitworm labs. 2001 || Privacy policy